Jaka jest metoda rozpraszania ciepła w świetle roślinnym LED?

Podobnie jak wszystkie produkty elektryczne, oświetlenie roślinne LED będzie generować ciepło podczas użytkowania, co zwiększy temperaturę otoczenia i własną temperaturę. Jeśli problem rozpraszania ciepła zostanie zignorowany, wpłynie to nie tylko na żywotność lamp LED, ale może również przepalić lampy. Wpływa również na prawidłowy wzrost napromieniowanych roślin.
Charakterystyka lamp LED do roślin: bogate w typy długości fal, zgodne z zakresem spektralnym fotosyntezy roślin i morfologii światła; połowa szerokości fali widmowej jest wąska, a czyste monochromatyczne widma światła i złożone widma można łączyć w razie potrzeby. Producenci lamp LED do roślin w ogóle nie stosują nawozów do nasadzeń organicznych, ale można stosować nawozy organiczne: nawozy rolnicze, nawozy mineralne, biologiczne nawozy bakteryjne itp. po fermentacji w wysokiej temperaturze i nieszkodliwej obróbce. Ograniczenie tego rodzaju nawożenia może mieć wpływ na cykl wzrostu roślin, a obecny duży popyt na rynku wydaje się być niewystarczający. Dlatego skrócenie cyklu produkcyjnego jest jedną z metod.
Lampa LED do roślin ma mocne korzenie, stymuluje wzrost, dostosowuje okres kwitnienia i kolor kwiatów, wspomaga dojrzewanie i kolorowanie owoców oraz poprawia smak i jakość owoców! Dlatego rozpraszanie ciepła jest bardzo ważnym ogniwem w procesie produkcyjnym lamp LED dla roślin. Obecnie główne środki rozpraszania ciepła przyjęte przez lampy LED do wzrostu roślin są następujące.
1. Rozpraszanie ciepła przez wentylator światła roślinnego: Zasada używania wentylatora do eksportowania ciepła wytwarzanego przez światło roślinne LED do powietrza jest bardzo prosta. To jest to samo, co zasada codziennego korzystania z komputerów i telewizorów. Wentylator służy do wytwarzania konwekcji w powietrzu w celu zapewnienia wytwarzania ciepła. Temperatura powietrza wokół oryginału nie jest zbyt wysoka. Mówiąc najprościej, gorące powietrze generowane przez lampę LED do uprawy roślin i przenoszone do powietrza jest wyciągane przez wentylator, a następnie powietrze o normalnej temperaturze jest dodawane z powrotem, aby uzyskać efekt rozpraszania ciepła.
2. Naturalne rozpraszanie ciepła: Naturalne rozpraszanie ciepła oznacza, że ​​nie potrzebujesz środków zewnętrznych i pracujesz bezpośrednio w świetle roślinnym LED. Główną zasadą jest zwiększenie powierzchni styku całej lampy z powietrzem światła LED do wzrostu roślin oraz zastosowanie komponentów o lepszej przewodności cieplnej. Dobrze jest przekazać ciepło wytworzone przez lampę do powietrza, a następnie poprzez naturalną konwekcję, czyli gorące powietrze unosi się i zimne powietrze wypełnia, tak aby osiągnąć cel rozpraszania ciepła światła roślinnego LED. Obecnie stosuje się głównie żebra rozpraszające ciepło, obudowy lamp, układy obwodów drukowanych itp. Jest to również stosunkowo tania i efektywna metoda odprowadzania ciepła, która znajduje szerokie zastosowanie w różnego rodzaju urządzeniach elektrycznych.
3. Rozpraszanie ciepła elektromagnetycznego: pełna nazwa rozpraszania ciepła elektromagnetycznego to rozpraszanie ciepła przez strumień elektromagnetyczny. Zamiast używania wentylatora do generowania konwekcji, wnęka z wydrążoną folią jest wibrowana przez wibracje elektromagnetyczne, dzięki czemu powietrze nadal krąży, aby osiągnąć efekt rozpraszania ciepła. Trudność techniczna jest stosunkowo skomplikowana. Zastosowano niektóre produkty LED. Temperatura może zmienić fizyczny kształt i strukturę chemiczną obiektu. Niektóre zmienią się na lepsze, takie jak gotowanie i gotowanie, a inne ulegną pogorszeniu, takie jak oparzenia i oparzenia.

LED Grow Lights Z2 (1)


Czas postu: 29.07.2020